Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti

Rozvoj pútnických trás založený na spoločných podmienkach životného prostredia, kultúrnych a náboženských tradíciách a dedičstve v cezhraničnej spolupráci

Informácie o projekte

Pútnické zážitky

1Úton Medzinárodný deň pútí - 2021

Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko, SKHU/WETA/1901/1.1/029 - Pútnické skúsenosti v pohraničí - 1Utonský medzinárodný deň pútí pre zodpovedných mužských členov rodiny

Pútnické zážitky v pohraničnom regióne

Plánované aktivity implementácie programu boli zrealizované takmer v plnom rozsahu, ukončenie projektu závisí od rozhodnutia riadiaceho orgánu.

Pracovné cesty v Vyškovciach

V rámci projektu sa uskutočnila ďalšia pracovná cesta na Slovensku, tentokrát sa pozvaní špecialisti stretli vo Vyškovciach nad Ipľom. Na rozdiel od predbežných plánov sme museli kvôli pandémií odložiť pracovnú cestu, teda séria pracovnych ciest sa skončila stretnutím dňa 14. októbra 2020.

Pavlova púť Kemence - Márianosztra 10.10.2020 sumár

Po dlhej príprave sa v rámci projektu spolupráce, na zameranej trase medzi Kemence a Márianosztra, zorganizovali členovia verejno-prospešného združenia Mária Út a obce Plášťovce, 11. októbra 2020 v nedeľu, pútnické podujatie, ktoré sa pripojilo k výkonnostnej túre Pálos70.

Profesionálny výlet Pláštovce

Obec Plášťovce pristúpila k organizovaniu svojich pracovnych ciest, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu a naštartovať spoločné myslenie s cieľom rozvíjať cestovný ruch v tejto oblasti.

Pracovné cesty v Maďarsku

V rámci projektu organizujeme pracovné cesty, ktoré vytvárajú príležitosť na prehlbenie si spoločného myslenia a komunikácie pre rozvoj cestovného ruchu v oblasti.

Pálos70 Organizácia podujatí a profesionálne výlety

V rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V-A SLOVENSKO-MAĎARSKO SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029 sa spolupracujúci partneri pripravujú na spoluprácu Pálos70 organizovať podujatí a profesionálne výlety.

Ponuka pre turistov - východ

Ako jednu z hlavných aktivít projektu Interreg V-A Slovensko-maďarský program spolupráce SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029 Pútnické zážitky v pohraničnom regióne sme vypracovali ponuky turistických balíčkov, ktoré sú zverejnené aj na našej webovej stránke.

Ponuka pre turistov - západ

Ako jednu z hlavných aktivít projektu Interreg V-A Slovensko-maďarský program spolupráce SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029 Pútnické zážitky v pohraničnom regióne sme vypracovali ponuky turistických balíčkov, ktoré sú zverejnené aj na našej webovej stránke.

Kataster poskytovateľov služieb

Kontaktné údaje na podniky, živnostníkov a organizácií pôsobiacich na skúmaných trasách v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko, identifikačné číslo SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029, Pútnické zážitky v pohraničnom regióne, poskytujúce služby návštevníkom.

Obce, ktorých sa trasa týka

Skupina odborných referentov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, Pútnické zážitky v pohraničnom regióne, s kódom projektu  SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029, vyhodnotila a navrhla optimálne trasy, dĺžku trás, pričom zaregistrovala príslušné prírodné a kultúrne hodnoty.

Preskúmaná trasa

Jednou zo základných aktivít Programu spolupráce Slovensko - Maďarsko Interreg V-A, Pútnické ézážitky v pohraničnom regióne s kódom projektu SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029, bola optimalizácia pochôdznych úsekov, GPS záznam a definovanie odporúčaných úsekov.

1Úton Medzinárodný deň pútnikov - Informácie o oddieloch

V roku 2020 sa bude konať aj Medzinárodný deň pútí na ceste, ktorý tento rok ponúkne „za fyzické a duševné zdravie sveta“.

1Úton Medzinárodný deň pútnikov - Za fyzické a duševné zdravie sveta

Aj tento rok sa bude konať Medzinárodný deň pútnikov na cestách.

Prieskum trasy a zostavenie katastra poskytovateľov služieb

Projekt Pútnické skúsenosti v pohraničnom regióne SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029 sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko v spolupráci s Obcou Palást a Verejnoprospešným združením Mária Út.

Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko vstúpil 1. mája 2020 do realizačnej fázy projekt SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029 s názvom Pútnické zážitky v pohraničnom regióne, v rámci ktorého sú spolupracujúcimi partnermi obec Palást a Verejnoprospešné združenie Mária Út.