Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Prieskum trasy a zostavenie katastra poskytovateľov služieb

Projekt Pútnické skúsenosti v pohraničnom regióne SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029 sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko v spolupráci s Obcou Palást a Verejnoprospešným združením Mária Út.

Jedným z dôležitých prvkov rozvoja pútí v rámci projektu je prieskum samotnej trasy, ktorú zmerala a vyvinula skúsená skupina odborníkov, a tak zmapovala optimálnu trasu, dĺžku a prírodné a kultúrne dedičstvo trás, ktoré sa majú preskúmať. Zber údajov a kontaktných údajov spoločností a organizácií pôsobiacich na sledovanej trase poskytujúcich služby návštevníkom, tj zostavovanie katastra poskytovateľov služieb, sa uskutočňoval súbežne s prieskumom trasy, a to aj za účasti odbornej skupiny.

Počas aktivity bolo na Slovensku zameraných 50 km trás, zostavených 20 katastrov poskytovateľov služieb, optimalizované pochôdzne úseky, zaznamenávanie pomocou GPS a boli určené odporúčané úseky.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.