Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

1Úton Medzinárodný deň pútí - 2021

cikk, szerző: sodi

Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko, SKHU/WETA/1901/1.1/029 - Pútnické skúsenosti v pohraničí - 1Utonský medzinárodný deň pútí pre zodpovedných mužských členov rodiny

V našej krajine sa púte začínali na rôznych miestach a konali sa na rôznych trasách. Na tomto mieste je dôležité vyzdvihnúť dva úseky, ktoré boli "prezentované" počas pútí organizovaných v auguste 2020 v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, projekt SKHU/WETA/1901/1.1/029 - Pútnické skúsenosti v prihraničnom regióne. Spomínané úseky sú Dorog - Péliföldszentkereszt a Esztergom - Márianosztra a tento rok ohlásilo svoj zámer zúčastniť sa na nich mnoho nových i skúsených pútnikov.

 

"Oficiálne pozvánky ešte ani nevyšli, ale naši vedúci už s dostatočným predstihom poslali oznámenie, že sa už prihlásili na dve nové etapy a radi prídu, čo nás samozrejme veľmi, veľmi teší! Veď čo môže byť lepším spôsobom, ako ukázať skutočnú silu Medzinárodného dňa pútí 1Úton, ktorá buduje a vytvára spoločenstvo. A samozrejme, s veľkou láskou privítame všetkých prastarých otcov, starých otcov, otcov a pestúnov, súrodencov, strýkov alebo všetkých mužských členov rodiny, ktorí majú radi svoju rodinu."

 

Pútnické podujatie 1Úton bolo organizované v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko, projekt SKHU/WETA/1901/1.1/029 Skúsenosti z pútí v prihraničnom regióne, v spolupráci s obcou Palást a Verejnoprospešným združením Mária Út.

 

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

 

www.skhu.eu

www.viacarpatia-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.