Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pútnické zážitky v pohraničnom regióne

cikk, szerző: sodi

Plánované aktivity implementácie programu boli zrealizované takmer v plnom rozsahu, ukončenie projektu závisí od rozhodnutia riadiaceho orgánu.

Organizovaním podujatí za predošlé týždne (pracovné cesty, pútnické podujatie Pálos70) spolupracujúci partneri pristúpili k ukončeniu fyzickej realizácie projektu. Zdá sa však, že plánovaná záverečná akcia nebude môcť byť realizovaná z dôvodu obnovenia pandémie COVID-19, preto partneri požadujú od riadiaceho orgánu rozšírenie projektu.


Až do príslušného rozhodnutia riadiaceho orgánu sa začne s prípravou predloženia podkladov a správ potrebných na predloženie a o uzávierke a o výsledkoch projektu sa bude samozrejme podrobne informovať neskôr na obvyklých fórach.


Pripomíname, že cieľom projektu je komplexný rozvoj pútnického cestovného ruchu v regióne, za týmto účelom za posledných šesť mesiacov  sa vykonali prieskumy trás a zostavil sa kataster poskytovateľov služieb, nadviazali sa  spolupráce, organizovali sa podujatia a pracovné cesty.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.