Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko vstúpil 1. mája 2020 do realizačnej fázy projekt SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029 s názvom Pútnické zážitky v pohraničnom regióne, v rámci ktorého sú spolupracujúcimi partnermi obec Palást a Verejnoprospešné združenie Mária Út.

Obec Palást a Združenie Mária Út vytvorili partnerstvo zamerané na rozvoj pútnických trás, ktoré je možné realizovať iba v cezhraničnej spolupráci, pretože vychádza zo spoločných environmentálnych podmienok, kultúrnych a náboženských tradícií a dedičstva.

Cieľom projektu je zostaviť ponuky trás, turistické balíčky pre pútnikov a aktívnych turistov, organizovať a realizovať podujatia reagujúce na potreby regiónu.
Prostredníctvom vývoja bude na základe existujúcich služieb vytvorená skutočná ponuka cestovného ruchu, chceme zvýšiť počet návštevníkov oblasti propagáciou zostavených balíkových ponúk s využitím vhodných marketingových nástrojov a vývoj bude mať priaznivý vplyv na miestnu ekonomiku.

Vyčísliteľné výsledky projektu zahŕňajú prieskum a zaznamenanie odporúčaných trás, kataster poskytovateľov služieb, zostavenie databázy, ponuky prehliadok zhromaždené počas propagačných aktivít a udalosti organizované v rámci projektu. Tieto produkty poskytujú informácie a skúsenosti pre pútnikov prichádzajúcich do oblasti i pre tých, ktorí plánujú návštevu, a slúžia na zvýšenie potenciálu cestovného ruchu v oblasti.

Združenie Mária Út a obec Palást sa snažia vytvoriť vhodné podmienky na zvýšenie počtu návštevníkov v oblasti s vynikajúcimi environmentálnymi podmienkami (oblasť Börzsöny a Ipoly), kultúrnym a náboženským dedičstvom (vybudované dedičstvo, svätyne, slávne udalosti) s využitím výhod potenciál týchto atrakcií a skutočná turistická atrakcia regiónu.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.