Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pálos70 Organizácia podujatí a profesionálne výlety

cikk, szerző: sodi

V rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V-A SLOVENSKO-MAĎARSKO SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029 sa spolupracujúci partneri pripravujú na spoluprácu Pálos70 organizovať podujatí a profesionálne výlety.

Organizátori pri tejto príležitosti určili nový úsek, ktorý je medzi Kemence a Marianosztra na úseku dlhom asi 20 - 25 km. Po ceste bude pútnikov čakať malé načerpanie energie na vopred určenom mieste občerstvenia na malej železničnej stanici Kisírtáspuszta, pretože Pálos70 je predovšetkým pešia výkonnostná túra, takže by sme ju odporučili skúseným peším turistom, pútnikom s dobrou fyzickou zdatnosťou a peším turistom. Pre účastníkov podujatia zabezpečujeme presun z Márianosztra do Kemence.

Okrem toho sa začala organizácia profesionálnych výletov, počas ktorých sa posilní spolupráca nadviazaná na prírodné hodnoty pozdĺž trasy a sledované trasy. Pozvaní pracovníci organizácií zapojených do implementácie projektu sa zúčastnia profesionálnych ciest, ktoré sa uskutočnia 29.9.20-30.

Medzi doteraz realizované aktivity v rámci projektu patrí zameranie a zaznamenanie odporúčaných trás, zostavenie katastra služieb, zostavenie databázy, organizovanie ponúk a podujatí na zájazdy a Medzinárodný deň pútnikov 1Unon, ktorý tento rok pútnikom za fyzickým a duševným zdravím sveta zvyšuje potenciál cestovného ruchu v regióne. .

Združenie Mária Út a obec Palást sa usilujú vytvárať vhodné podmienky na zvyšovanie počtu návštevníkov v oblasti s VYNIKAJÚCIMI ENVIRONMENTÁLNYMI črtami (oblasť Börzsöny a Ipoly), KULTÚRNYM A NÁBOŽENSKÝM DEDIČSTVOM (vybudované dedičstvo, svätyne, významné udalosti). ponuka pútnického cestovného ruchu v tejto oblasti by sa mohla stať atrakciou.

Vyhradzujeme si právo na zmeny z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie, o akýchkoľvek zmenách sa môžete dozvedieť v našich komunikačných kanáloch.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.