Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Profesionálny výlet Pláštovce

cikk, szerző: sodi

Obec Plášťovce pristúpila k organizovaniu svojich pracovnych ciest, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu a naštartovať spoločné myslenie s cieľom rozvíjať cestovný ruch v tejto oblasti.

V krátkom čase zorganizovala v rámci projektu dva pracovné cesty Obec PPlášťovce, z ktorých prvé stretnutie hostila Obec Kemence (HU) 1. októbra a potom 5. októbra navštívili Obec Plášťovce odborníci zapojení do realizácie projektu a tiež zástupcovia pozvaných organizácií.
Program podujatia v Kemence zahŕňal odborné konzultácie medzi účastníkmi, predstavenie cieľov projektu, osobnú diskusiu o základoch spoločnej práce a dlhodobej spolupráci, diskusiu o hodnotách, ktoré predstavuje región a tu pôsobiace organizácie, načrtnutie pracovných procesov a nazeranie na miestne kultúrne hodnoty ako napr. Kostol Nanebovzatia Panny Márie, miestne a tiež školské historické múzeum, ktoré bolo kedysi sídlom župy Hont.
5. októbra sa v Plášťovce stretli zástupcovia partnerských organizácií ako i pozvané organizácie zveladujúce hodnoty regiónu. Denný program sa vyvíjal podobne ako na prvom podujatí, po odbornej konzultácii účastníci navštívili kaštieľ Palásthyovcov, miestny kostol Sv. Juraja a kaštieľ Ivánka.
Počas pracovnych ciest - v súlade s ich účelom - prebiehala aktívna komunikácia medzi pozvanými odborníkmi, ktorá môže byť základom pre budúcu dlhodobú spoluprácu.

 

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.