Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pracovné cesty v Vyškovciach

cikk, szerző: sodi

V rámci projektu sa uskutočnila ďalšia pracovná cesta na Slovensku, tentokrát sa pozvaní špecialisti stretli vo Vyškovciach nad Ipľom. Na rozdiel od predbežných plánov sme museli kvôli pandémií odložiť pracovnú cestu, teda séria pracovnych ciest sa skončila stretnutím dňa 14. októbra 2020.

Pracovná cesta, ktorá pôvodne bola naplánovaná na 7. október 2020, bola preložená na žiadosť starostky Obce Vyškovce nad Ipľom, ktorá podujatie organizovala. Denný program stretnutia ostal nemenný, všetko sa uskutočnilo podľa plánu. V rámci pracovných ciest sa medzi účastníkmi uskutočnila tradičná konzultácia, boli predstavené doteraz dosiahnuté výsledky v projekte a boli osobne prediskutované aj základy dlhodobej spolupráce.
Medzi výsledkami prítomní organizátori referovali aj o realizácii podujatia súvisiaceho s pútnickou cetou Pálos70, ktorá sa uskutočnila predchádzajúci víkend, a potom účastníci diskutovali o možnostiach organizovania podobných podujatí.
Po odbornej diskusii bola do programu zaradená návšteva miestnych hodnôt, vrátane prehliadky rímskokatolíckeho kostola svätej Margity Antiochijskej.
Týmto podujatím sa uskutočnil posledný z odborných výletov organizovaných v rámci projektu, dá sa povedať, že stretnutia dosiahli svoj plánovaný cieľ, pretože realizátori projektu si mohli sadnúť si k jednému stolu s odborníkmi a organizáciámi, ktorých znalosti a skúsenosti sú nevyhnutné pre budúcu spoluprácu a rozvoj.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.