Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti SKHU/WETA/1901/1.1/029

Názov projektu:
Pútnické zážitky v pohraničnej oblasti
Identifikačné číslo projektu:

SKHU/WETA/1901/1.1/029

Začiatok projektu:
01/05/2020
Koniec projektu:
31/10/2020
Partneri projektu:
Verejnoprospešné združenie Mária Út, obec Palástg
Cieľ projektu:
Osady regiónu, ako aj Združenie Mária Út si kladú za cieľ rozvíjať pútnické cesty, ktoré je možné realizovať iba v cezhraničnej spolupráci, pretože vychádza zo spoločných environmentálnych podmienok, kultúrnych a náboženských tradícií a dedičstva.

Cieľom projektu je zostaviť ponuky trás, turistické balíčky pre pútnikov a aktívnych turistov, organizovať a realizovať podujatia reagujúce na potreby regiónu.

Prostredníctvom vývoja bude na základe existujúcich služieb vytvorená skutočná ponuka cestovného ruchu, chceme zvýšiť počet návštevníkov oblasti propagáciou zostavených balíkových ponúk s využitím vhodných marketingových nástrojov a vývoj bude mať priaznivý vplyv na miestnu ekonomiku.

Vyčísliteľné výsledky projektu zahŕňajú prieskum a zaznamenanie odporúčaných trás, kataster poskytovateľov služieb, zostavenie databázy, ponuky prehliadok zhromaždené počas propagačných aktivít a podujatia organizované v rámci projektu. Tieto produkty poskytujú informácie a skúsenosti pre pútnikov prichádzajúcich do oblasti i pre tých, ktorí plánujú návštevu, a slúžia na zvýšenie potenciálu cestovného ruchu v oblasti.

Združenie Mária Út a obec Palást sa už dlhé roky snažia vytvárať vhodné podmienky na zvyšovanie počtu návštevníkov v oblasti s vynikajúcimi environmentálnymi podmienkami (oblasť Börzsöny a Ipoly), kultúrnym a náboženským dedičstvom (vybudované dedičstvo, svätyne, pozoruhodné udalosti). , využitím potenciálu týchto atrakcií a skutočnou turistickou atrakciou v tejto oblasti, ponúka pútnický cestovný ruch regiónu.

id.plakát SK


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.