Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pavlova púť Kemence - Márianosztra 10.10.2020 sumár

cikk, szerző: sodi

Po dlhej príprave sa v rámci projektu spolupráce, na zameranej trase medzi Kemence a Márianosztra, zorganizovali členovia verejno-prospešného združenia Mária Út a obce Plášťovce, 11. októbra 2020 v nedeľu, pútnické podujatie, ktoré sa pripojilo k výkonnostnej túre Pálos70.

Cieľom podujatia bolo realizovať pilotný program, ktorý na zameranej trase mohol byť v budúcnosti skutočnou turistickou atrakciou, s prihliadnutím na prírodné, kultúrne a náboženské hodnoty a prispievajúcou k pútnickej oblasti tak aby ciele projektu boli zachované. Na akcií sa okrem realizátorov zúčastnilo 15 pútnikov. Po stretnutí a registrácii v obci Márianosztra, ktoré boli ohlásené na 7.00 hod., skupina vyrazila na cestu a so zabezpečeným transferom dorazila do obce Kemence. Tu, János Pongrácz, starosta obce a miestny farár József Szabó pozdravili a privítali pútnikov a zahájilo sa pútnícke dobrodružstvo. Časť skupiny sa pripojila k pútnikom, ktorí absolvovali púť až z Marianostra. Dobrovoľník, Dániel Vásárhelyi zabezpečil nepretržité živé vysielanie podujatia na vlnách Mária Rádió.

V polovici viac ako 21 kilometrov dlhej trasy, na stanici malej železnice Kisirtáspuszta organizátori pripravili miesto oddychu, kde sa okrem krátkeho odpočinku účastníci podujatia mali možnosť sa aj občerstviť (čaj, voda, hroznový cukor, pekáreňske výrobky). Pokračujúc v ceste, cez obec Márionosztra sa pripojili k účastníkom túry Pálos70 začínajúci v Ostrihome, s ktorími sa spoločne zúčastnili prehliadky a historickej prezentácie Kostola Panny Márie Maďarskej a tiež na záverečnej svetej omši. Na záver dňa si dali spoločnú večeru, ktorú zabezpečili organizátori a výmenili si myšlienky a skúsenosti z podujatia.

Pútnické podujatie Pálos70 bolo súčasťou programu spolupráce INTERREG V-A SLOVENSKO-MAĎARSKO, s kódom projektu SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029.

Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.