Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pracovné cesty v Maďarsku

cikk, szerző: sodi

V rámci projektu organizujeme pracovné cesty, ktoré vytvárajú príležitosť na prehlbenie si spoločného myslenia a komunikácie pre rozvoj cestovného ruchu v oblasti.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko vstúpil 1. mája 2020 do realizačnej fázy projekt SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029, Pútnické zážitky v pohraničnom regióne, v rámci ktorého sú spolupracujúcimi partnermi Obec PPlášťovce a verejnoprospešné združenie Mária Út.
Aktivity posledných týždňov sa niesli v duchu posilnenia spolupráce, vďaka čomu sa realizujú aj plánované odborné, pracovné cesty. Najskôr sa uskutočnili pracovné cesty verejnoprospešného združenia Mária Út, 29. septembra v Kemence (HU), potom 30. septembra v Márianosztra a Szobo (HU), pracovná skupina podielajúca sa na realizácii projektu sa stretla so zástupcami pozvaných organizácií.
Počas pracovnej cesty v Kemence mali odborníci realizujúci projekt možnosť predstaviť ciele projektu a možnosti spolupráce zástupcom organizácií podieľajúcich sa na udržiavaní kultúrnych a prírodných hodnôt regiónu, vrátane starostu obce Kemence a prezidenta Kisvasutak Baráti Köre Egyesület.
Nasledujúci deň mali v Márianosztra a Szob konzultácie s ďalšími partnermi - starostami, špecialistami na kultúru a lesníctvo - s ktorými sa okrem vyššie uvedených tém diskutovalo aj o ďalších spojovacích miest aj o udalosti pútnickeho charakteru, cesty Pálos70.
Pracovné cesty prebehli v súlade s ich účelom a predbežnými plánmi, medzi účastníkmi sa začala aktívna komunikácia s cieľom dlhodobo udržať výsledky projektu a rozšíriť spoluprácu.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.