Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

1Úton Medzinárodný deň pútnikov - Informácie o oddieloch

V roku 2020 sa bude konať aj Medzinárodný deň pútí na ceste, ktorý tento rok ponúkne „za fyzické a duševné zdravie sveta“.

V rámci projektu HUSK / WETA / 1901 / 1.1. / 029 boli zriadené 2 nové oddiely na Slovensku a dva nové oddiely v Maďarsku, na ktorých sa bude organizovať jednodňová púť!

Existujúce 1 útonské úseky boli pre túto príležitosť rozšírené o dva nové určené úseky, každý na Slovensku medzi Palást - Ipolyság a Ipolyvisk - Felsőszemeréd - Egeg - Palást a v Maďarsku medzi Ostrihomom - Basaharc - Szob - Márianosztra a Dorog - Tokod - Péliföldszentkereszt. Podujatie sa uskutoční 15. augusta 2020 za účasti obce Palást a Verejnoprospešného združenia Mária Út.

Sekcia Plášť - Ipolya (Slovensko):
Zhromaždenie: od 7:45 v palácovom kostole
Odchod: 8:00
Trasa: Plášť - Ipolyság
Príchod: Na Ipolys o 14:00 do miestneho kostola
Záverečná svätá omša: 15:00

Ipolyvisk - maskovaný úsek (Slovensko):
Zhromaždenie: od 7:45 v palácovom kostole
Odchod: 8:00
Trasa: Ipolyvisk - Felsőszemeréd - Egeg - Palást
Príchod: 14:00 príchod do Palása do miestneho kostola
Záverečná svätá omša: Po litánii o 15:00 bude nasledovať agapé.


Ostrihom - úsek Márianosztra (Maďarsko):
Zhromaždenie: 8:30 pri vchode do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie a svätého Vojtecha
Odchod: po požehnaní o 9:00
Trasa: Ostrihom - Basaharc (trajekt) - Szob - Márianosztra
Príchod: 17:00 do Márianosztra do baziliky Panny Márie Maďarskej
Záverečná svätá omša: 18:00
Oslavuje: otec András Vízi

Oddiel Dorog - Péliföldszentkereszt (Maďarsko):
Trasa: Dorog - Tokod - Péliföldszentkereszt
Zhromaždenie: 9:10 Dorog, Kostol sv. Jozefa (Templom tér 7.)
Odchod: po požehnaní o 9:30

Na ceste: Modlitba Pána anjela 12:00

Plánovaný príchod do Tokodry: 13:00 do kostola svätého Martina
Odchod: 13:45

Predpokladaný príchod: 16:30 Péliföldszentkereszt, kostol Szentkereszt, potom agape: 17:00
Omša: začiatok o 18:00
Omšu prednesú: Béla Ábrahám SDB, provinciálny guvernér maďarskej saleziánskej provincie Szent István

Podujatie, ktoré sa uskutoční na oboch nových úsekoch na Slovensku a v Maďarsku, sa bude realizovať prostredníctvom cezhraničnej spolupráce v rámci projektu Interreg Slovensko - Maďarsko SKHU / WETA / 1901 / 1.1 / 029. Tešíme sa na vás a tých, ktorí chcú urobiť púť!

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.